Olet tässä: Koti / Yksityinen Politiikka

Vegas Slots Online
TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Päivitetty viimeksi 1.10.2020

Tervetuloa sivustolle https://www.vegasslotsonline.com/fi/ ("sivusto")

1. Keitä me olemme

1.2. Vieraillessasi sivustollamme ja käyttäessäsi palveluitamme, vahvistat lukeneesi ja ymmärtäneesi tämän tietosuojakäytännön täysin.

1.3. ritys vahvistaa noudattavansa Maltan lakeja kerätessään ja käsitellessään henkilötietojasi yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti. Mikäli sinulla on kysyttävää siitä, miten käytämme henkilötietojasi, voit lähettää kysymyksesi sähköpostitse tietosuojavastaavallemme osoitteeseen dpo@vegasslotsonline.com

1.4. Mikä tahansa yritykselle osoitettu huomautus, vaatimus, pyyntö tai muu yhteydenotto on lähetettävä joko sertifioituna postina, palautuskuittipyynnöllä tai sähköpostitse. Kaikki sähköpostit katsotaan vastaanotetuiksi lähetyspäivää seuraavana työpäivänä.


2. Määritelmät

Tässä käytännössä käytetään yleisessä tietosuoja-asetuksessa (GDPR) kuvattuja termejä, joita tulkitaan kyseisen asetuksen mukaisesti. Lisäksi käytämme seuraavia termejä, jotka on määritelty tarkemmin alla:

2.1. Tili – tili, jonka yritys tarjoaa sinulle rekisteröitymisesi jälkeen.

2.2. GDPR – Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antama EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679. Yleinen tietosuoja-asetus suojaa luonnollisia henkilöitä ja näiden henkilötietojen käsittelyä ja kyseisten tietojen vapaata liikkuvuutta ja kumoaa direktiivin 95/46/EC muutettuna, korvattuna tai syrjäytettynä ja ajoittain voimassa olevana.

2.3. Palvelut – palvelut, jotka yritys tarjoaa sivuston kautta.

2.4. Käyttäjä – kuka tahansa henkilö, joka rekisteröi tilin tai vierailee tai selailee sivustoa ("sinä").


3. Sisältö

3.1. Tämä tietosuojakäytäntö asettaa säännöt ja ehdot, joita yritys noudattaa suojellakseen käyttäjiensä yksityisyyttä. Se kuvaa ne ehdot, joiden alla keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi ja varmistamme niiden turvallisuuden ja salassapidon.

3.2. Yritys pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa, kun se katsotaan tarpeelliseksi. Kaikki muutokset astuvat voimaan välittömästi, kun ne julkaistaan sivustolla. Merkittävistä tietosuojakäytännön muutoksista ilmoitetaan sinulle.


4. Tietojenkäsittelyn periaatteet

4.1. Kunnioitamme täysin perusoikeuksiasi ja asetamme henkilötietojesi suojaamisen etusijalle. Kun käsittelemme henkilötietojasi, noudatamme seuraavia perusperiaatteita:

4.1.1. Käsittelemme henkilötietojasi vain laillisesti ja oikeudenmukaisesti ja ylläpidämme täyttä avoimuutta käsitellessämme henkilötietojasi.

4.1.2. Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi vain tietyissä, nimenomaisissa ja laillisissa tarkoituksissa, kuten tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, emmekä käsittele niitä edellä mainittujen kanssa yhteensopimattomissa tarkoituksissa.

4.1.3. Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeellista ja asianmukaista tiedonkeruutarkoitukseen nähden.

4.1.4. Teemme kohtuulliset ponnistukset varmistaaksemme, että henkilötietosi ovat täsmälliset ja ne päivitetään tarvittaessa käsittelytarkoituksia varten ja käymme läpi kaikki kohtuulliset vaiheet poistaaksemme ne välittömästi tai korjataksemme niitä, mikäli tiedoissa on puutteita.

4.1.5. Käsittelemme henkilötietojasi tavalla, joka takaa turvallisuuden hyödyntäen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.

4.2. Noudatamme yleisesti kaikkia sovellettavien lakien lakisääteisiä velvoitteita toimiessamme henkilötietojesi rekisterinpitäjänä.


5. Kerätyt henkilötiedot

Yritys kerää ja käsittelee seuraavia henkilötietoja:

5.1. Kun vierailet ja käytät sivustoa:
 • IP-osoite;
 • Loppukäyttäjän laitetiedot;
 • Selaintiedot; ja
 • Tiedot käyttäjän mieltymyksistä sivustoon liittyen.
5.2. Kun rekisteröit tilin:
 • Sähköpostiosoite;
 • Salasana;
 • Syntymäaika; ja
 • Alue.
5.3. Kun osallistut kyselyihimme ja uusien jäsenten hankintatoimiin:
 • Sukunimi;
 • Ikä;
 • Sukupuoli;
 • Kotiosoite; ja
 • Yhteystiedot.
5.4. Kaikki muut henkilötiedot, jotka jaat suoraan ollessasi vuorovaikutuksessa kanssamme.


6. Tarkoitukset ja oikeudellinen perusta tietojenkäsittelylle

6.1. Yritys voi käsitellä henkilötietojasi seuraavissa tarkoituksissa täyttääkseen säännöissä ja ehdoissa mainitut velvoitteensa:
 • Sivuston ja palveluiden hallinta ja kehittäminen;
 • Käyttäjäkokemuksen parantaminen, mukaan lukien lauseke henkilökohtaisista palveluista ja sivuston ja palveluiden parantamisesta;
 • Uusien tuotteiden, apuohjelmien ja tarjonnan kehittäminen;
 • Tilastotietojen ja muun tutkimuksen tai tietoanalyysin kerääminen, käsittely ja suorittaminen; ja
 • Sivuston sääntöjen ja ehtojen noudattamisen varmistaminen.
6.2. Yritys voi käsitellä henkilötietojasi seuraavissa tarkoituksissa vain sinun laillisella suostumuksellasi:
 • Palveluidemme tai kolmansien osapuolten palveluiden kaupallinen viestintä, markkinointi ja mainonta; ja
 • Tutkimustarkoituksiin ja uusien jäsenten hankintaan liittyvien kyselyiden tekeminen.
6.3. Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa kirjallisesti ottamalla meihin yhteyttä tässä käytännössä mainittujen yhteystietojen kautta. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta tietojesi käsittelyn laillisuuteen ennen peruutusta.


7. Tietojen vastaanottajat

7.1. Toteuttaaksemme tässä tietosuojakäytännössä mainitut tarkoitukset, voimme tarjota pääsyn tai välittää henkilötietojasi seuraaville vastaanottajille:
 • Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, jotka vastaavat sivuston sujuvasta toiminnasta ja parantamisesta; ja
 • Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, jotka vastaavat iän tarkastuspalveluista.
7.2. Tietojenkäsittelijämme käsittelevät henkilötietojasi sopimuksen alla, mikä pakottaa nämä noudattamaan samaa tietosuojatasoa kuin tässä tietosuojakäytännössä.

7.3. Emme paljasta henkilötietojasi Euroopan Unionin ulkopuolisille kolmansille osapuolille. Mikäli tällaista tiedonsiirtoa tapahtuu, teemme kaikki kohtuulliset toimet varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään yhtä turvallisesti kuin Euroopan Unionin sisällä ja tämän tietosuojakäytännön ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Päivitämme lisäksi tätä tietosuojakäytäntöä vastaamaan rajat ylittävää tiedonsiirtoa ja asianmukaista yksityisyyssuojaa.

7.4. Mikäli tuomioistuin tai muu hallintoviranomainen edellyttää henkilötietojesi jakamista laittomaan toimintaan liittyvän tutkimuksen perusteella, voimme siirtää henkilötietosi viranomaisille lain määrittelemissä rajoissa.


8. Tietojen turvallisuus ja salassapito

8.1. Varmistaakseen henkilötietojesi asianmukaisen käytön ja eheyden ja ehkäistäkseen niiden luvatonta tai vahingossa tapahtuvaa tarkastelua, käsittelyä, poistoa, muokkaamista tai muuta käyttöä, yritys käyttää sopivia sisäisiä käytäntöjä ja hyödyntää kaikkia sopivia organisatorisia, teknisiä ja menettelyllisiä turvallisuustoimenpiteitä sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti.

8.2. Yritys käsittelee henkilötietojasi tavalla, joka varmistaa niiden salassapidon ja turvallisuuden ottaen huomioon viimeisimmän kehityksen, toteutuskulut ja käsittelyn luonteen, laajuuden, yhteyden ja tarkoitukset sekä tapauskohtaisesti sovellettavissa olevat riskit oikeuksiesi ja vapauksiesi kannalta.

8.3. enkilötietojasi käsitellään ainoastaan yrityksen valtuutettujen toimihenkilöiden toimesta, joita koskee tiukka luottamusvelvoite.


9. Henkilötietojesi säilytys

9.1. Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeellista täyttääksemme tässä käytännössä selitetyt asianmukaiset käsittelytarkoitukset tietojen minimoinnin ja säilytysrajoitusten periaatteiden mukaisesti. Säilytysajan jälkeen henkilötietosi poistetaan tietokannoistamme ja järjestelmistämme.


10. Oikeutesi

10.1. Sinulla on oikeus:
 • Pyytää pääsyä henkilötietoihisi tai niiden käsittelyyn liittyviin tietoihin ja saada kopioi niistä;
 • Pyytää virheellisten henkilötietojesi oikaisua;
 • Pyytää henkilötietojesi poistamista;
 • Pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista laissa nimenomaisesti mainituissa tapauksissa;
 • Pyytää henkilötietojesi siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa ja koneluettavassa formaatissa;
 • Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä laissa nimenomaisesti mainituissa tapauksissa; ja
 • Vastustaa päätöksiä, jotka syntyvät täysin automatisoidusta käsittelystä, mukaan lukien profilointi, jotka vaikuttavat sinuun merkittävästi.
10.2. Yllä olevaan kohtaan 10.1. liittyvät pyynnöt on lähetettävä kirjallisina osoitteeseen dpo@vegasslotsonline.com.

10.3. Jos koet, että oikeuksiasi on loukattu, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle seuraavan linkin kautta: https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx.


11. Velvollisuutesi 11.1. Käyttämällä sivustoamme ja antamalla meille henkilötietojasi, vahvistat, että antamasi tiedot ovat todellisia, voimassa olevia ja yrityksen pyynnön mukaisesti täydellisiä. Sinun täytyy ilmoittaa meille, mikäli henkilötietosi muuttuvat, jotta ne pysyvät ajan tasalla.

11.2. Mikäli sinun huomataan rikkovan velvollisuuksiasi tai mikäli meillä on kohtuullinen syy epäillä, että antamasi tiedot ovat vääriä tai puutteellisia tai missään määrin voimassa olevien lakien tai tämän tietosuojakäytännön vastaisia, pidätämme oikeuden kieltää rekisteröintipyyntösi tai jäädyttää tai sulkea tilisi välittömästi ilman ennakkoilmoituksia. Tällaisessa tapauksessa sinulla ei ole oikeutta minkäänlaisiin hyvityksiin hakemuksesi kieltämiseen tai tilisi jäädyttämiseen tai sulkemiseen liittyen.


12. Evästeet

12.1. Sivustomme käyttää evästeitä. Saat lisätietoa evästeistä lukemalla evästekäytäntömme

**Debug info** Country : Finland Iso Code : FI State : Virginia City : Ashburn Language : fi State Code : VA IP : 3.236.225.157

Olet voittanut ilmaiskierroksen

SPIN