Du er her: Forside / Privatpolitik

Vegas Slots Online
FORTROLIGHEDSERKLÆRING

Senest opdateret 01.10.2020

Velkommen til https://www.vegasslotsonline.com/da/ ("Hjemmesiden")

1. Hvem er vi

1.2. Ved at besøge vores hjemmeside og bruge vores tjenester anerkender du at have læst og fuldt ud gennemgået denne fortrolighedserklæring.

1.3. Virksomheden anerkender, at ved at indsamle dine personoplysninger er vi bundet af maltesisk lovgivning og vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med GDPR. For yderligere anmodninger eller forespørgsler om, hvordan vi bruger dine personoplysninger, kan du spørge vores databeskyttelsesansvarlige på følgende e-mailadresse: dpo@vegasslotsonline.com.

1.4. Alle beskeder, krav, anmodninger eller anden kommunikation, hvor du henvender dig til virksomheden, skal enten sendes ved anbefalet post, med anmodet svarkuvert, eller via e-mail. Al kommunikation foretaget via e-mail anses som modtaget på arbejdsdagen efter afsendelsesdagen.


2. Definitioner

Betegnelser i parentes i denne erklæring har den mening, som GDPR angiver, og skal opfattes derefter. Derudover gælder følgende definitioner:

2.1. Konto – en konto ydet til dig af virksomheden ved din tilmelding.

2.2. GDPR – databeskyttelsesforordningen (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Rådet 27. april 2016 om beskyttelsen af naturlige personer omkring behandling af persondata og fri bevægelighed af sådanne data med afskaffelse af direktiv 95/46/EC som redigeret, erstattet eller overskrevet og i kraft fra tid til anden.

2.3. Tjenester – de tjenester, som virksomheden yder gennem hjemmesiden.

2.4. Bruger – enhver person, som tilmelder en knoto eller går ind på eller anvender hjemmesiden ("Du", "Din").


3. Emne

3.1. Denne fortrolighedserklæring udstikker vilkår og betingelser, som virksomheden følger for at beskytte vores brugeres fortrolighed. Den beskriver betingelserne, hvorunder vi foretager indsamling og behandling af dine personoplysninger og opbevarer dem sikkert og fortroligt.

3.2. Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre og opdatere denne fortrolighedserklæring når nødvendigt, og eventuelle ændringer heraf vil træde i kraft i det øjeblik, de vises online på hjemmesiden. Enhver betydelig ændring til denne fortrolighedserklæring bliver kommunikeret til dig.


4. Principper for databehandling

4.1. Vi respekterer dine fundamentale rettigheder og anser beskyttelse af dine personoplysninger for at være en prioritet. Derfor når vi behandler dine personoplysninger, følger vi følgende basale principper:

4.1.1. Vi indsender kun dine personoplysninger til lovlig og rimelig behandling, og vi opretholder fuld gennemsigtighed omkring måden, vi behandler dine personoplysninger på.

4.1.2. Vi indsamler og behandler kun dine personoplysninger til specificeret, udtrykkeligt og legitimt formål anført i denne fortrolighedserklæring, og vi behandler dem ikke yderligere på nogen måde, som er i konflikt med dette formål.

4.1.3. Vi behandler kun dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt og passende til formål, hvortil det indsamles.

4.1.4. Vi gør rimelige bestræbelser på at sikre, at dine personoplysninger er præcise og hvor nødvendigt opdateret med hensyn til formål for behandling, og gør alt rimeligt for øjeblikkeligt at slette eller rette i tilfælde af fejl.

4.1.5. Vi behandler dine personoplysninger på en måde, som garanterer sikkerheden ved at bruge de rette tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

4.2. Generelt overholder vi alle gældende lovmæssige krav som databeskytter for dine personoplysninger.


5. Typer af indsamlede personoplysninger

Virksomheden indsamler og behandler følgende personoplysninger:

5.1. På tidspunktet for din adgang og brug af hjemmesiden:
 • IP-adresse;
 • Slutbrugers enhedsdata;
 • Besøgsdata; og
 • Information om brugerpræferencer vedrørende hjemmesiden.
5.2. På tidspunktet for din kontotilmelding:
 • E-mailadresse;
 • Adgangskode;
 • Fødselsdato; og
 • Region.
5.3. Ved din deltagelse i vores undersøgelser og brugerrekrutteringsøvelser:
 • Efternavn;
 • Alder;
 • Køn;
 • Bopælsadresse;
 • Kontaktoplysninger.
5.4. Alle andre personoplysninger direkte angivet af dig via din interaktion med os.


6. Formål og juridisk grundlag for databehandling

6.1. Virksomheden må behandle dine personoplysninger for at opfylde sine forpligtelser ifølge vilkår og betingelser til følgende formål:
 • Administration af udvikling af hjemmesiden og tjenesterne;
 • Forbedring af brugeroplevelsen inklusive levering af personliggjorte tjenester og forbedring af hjemmesiden og tjenesterne;
 • Udvikling af nye produkter, værktøjer og tilbud;
 • Indsamling, behandling og ydelse af statistisk og anden forskning og analyse af information; og
 • Bekræfte overholdelse af hjemmesidens vilkår og betingelser.
6.2. Virksomheden kan kun behandle dine personoplysninger med dit juridiske samtykke til følgende formål:
 • Kommerciel kommunikation, marketing og reklamekampagner for vores tjenester eller tredjeparts tjenester; og
 • Udføre undersøgelser til forskningsformål og brugerrekrutteringsøvelser.
6.3. Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke når som helst ved at skrive til vores kontaktoplysninger anført i denne tekst. Tilbagetrækning af dit samtykke påvirker ikke det juridiske grundlag for behandlingen af dine data før tilbagetrækningen.


7. Datamodtagere

7.1. For udførelsen af formålene anført i denne fortrolighedserklæring kan vi yde adgang eller overføre dine personoplysninger til følgende modtagere:
 • Tredjeparts leverandører for gnidningsfri drift og forbedring af hjemmesiden; og
 • Tredjeparts leverandører af aldersbekræftelsestjenester.
7.2. Behandlingen af dine personoplysninger af vores databehandlere udføres under kontrakt, som påtvinger databehandlere samme niveau af databeskyttelse som angivet i denne fortrolighedserklæring.

7.3. Vi vil ikke oplyse dine personoplysninger til nogen tredjepart uden for Den Europæiske Union. Men skulle sådan en dataoverførsel ske, vil vi udføre alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine data behandles så sikkert som inden for Den Europæiske Union og i overensstemmelse med denne fortrolighedserklæring og gældende lovgivning. Derudover vil vi opdatere dine fortrolighedserklæring for at afspejle dataoverførsel på tværs af grænser og de relevante sikkerhedsforanstaltninger for din fortrolighed.

7.4. Hvis det pålægges os af retten eller anden administrativ autoritet vedrørende en efterforskning i illegale aktiviteter, kan virksomheden overføre dine personoplysninger til offentlige myndigheder i det omfang, loven kræver.


8. Datasikkerhed og -fortrolighed

8.1. For at sikre korrekt brug og sikkerhed for dine personoplysninger og forhindre uautoriseret eller utilsigtet adgang, behandling, sletning, ændring eller anden brug vil virksomheden anvende passende interne politikker og tage alle passende organisatoriske, tekniske og behandlingsmæssige sikkerhedsforanstaltninger samt tekniske standarder i henhold til relevant lovgivning.

8.2. Behandling af dine personoplysninger af virksomheden udføres på en måde, som sikrer fortrolighed og sikkerhed, tager højde for den nyeste udvikling, udførselsomkostninger og typen, omfanget og formålet af behandlingen samt risici for dine rettigheder og friheder, som er gældende under hver omstændighed.

8.3. Dine personoplysninger behandles kun af autoriseret personale fra virksomheden bundet af strenge forpligtelser om fortrolighed.


9. Fastholdelse af personoplysninger

9.1. Vi fastholder dine personoplysninger så længe som nødvendigt for at opfylde de relevante behandlingsformål som forklaret i denne erklæring i overensstemmelse med principper om dataminimering og lagerbegrænsning. Efter fastholdelsesperioden bliver dine personoplysninger slettet fra vores databaser og systemer.


10. Dine rettigheder

10.1. Du har ret til:
 • At anmode om adgang til dine personoplysninger og information relateret til deres behandling og få en kopi deraf;
 • At anmode om rettelser af eventuelle unøjagtigheder i dine personoplysninger;;
 • At anmode om sletning af dine personoplysninger;
 • At anmode om begrænsning i behandling af dine personoplysninger i tilfælde som eksplicit er dækket af loven;
 • At anmode om overførsel af dine personoplysninger til en anden datakontrol i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæseligt format;
 • At indgive indsigelse mod behandling af dine personoplysninger i tilfælde som eksplicit er dækket af loven; og
 • At indgive indsigelse imod en beslutning foretaget alene på grundlag af automatiseret behandling inklusive profilering, som påvirker dig eller betydeligt har en effekt på dig.
10.2. Alle anmodninger, som er relevante til ovenstående sektion 10.1 skal henvendes skriftligt til dpo@vegasslotsonline.com.

10.3. Hvis du føler, at dine rettigheder overtrædes, har du ret til at indgive en klage til kontoret for den information og -databeskyttelsesansvarlige på følgende side https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx.


11. Dine forpligtelser 

11.1. Ved at bruge vores hjemmeside og ved at opgive dine personoplysninger, anerkender du, at du skal oplyse dine aktuelle, præcise og komplette data, som virksomheden har anmodet om. Derudover skal du informere os om eventuelle ændringer til dine oplysninger, for at sikre de er opdaterede og præcise.

11.2. Hvis du ikke overholder dine forpligtelser, eller hvis vi har grund til at mistænke dine opgivne oplysninger er falske eller ufuldstændige eller på nogen måde i kontrast til gældende lov eller denne fortrolighedserklæring, forbeholder vi retten til at afvise din ansøgning for registrering eller suspendere eller lukke din konto øjeblikkeligt uden varsel. I så fald har du ingen ret til kompensation grundet afvisning af din ansøgning eller suspenderingen eller lukningen af din konto.


12. Cookies

12.1. Vores hjemmeside bruger cookies. For mere information gennemse vores cookie-erklæring.

**Debug info** Country : Denmark Iso Code : DK State : DK City : Ashburn Language : da State Code : VA IP : 3.238.125.76

Du har vundet et gratis spin

SPIN